Institut za teologiju i politiku

 

O institutu

Institut za teologiju i politiku je osnovan s primarnim ciljem razvijanja balkanske, odnosno postjugoslavenske kontekstualne teologije političko-teološkog i teološko-osloboditeljskog usmjerenja.

Naš zadatak

Prioritetni zadatak Instituta je stvoriti adekvatni teološki okvir unutar kojeg se, kako na teoretskoj, tako i na praktičnoj razini može stručno propitati odnos (etno)nacionalizma i religije.
Dodatni zadatak Instituta je stvaranje mreže akademija za teologiju i politiku putem partnerskih odnosa širom svijeta.

Područja djelovanja

Područja djelovanja Instituta su obrazovanje, znanost i istraživanje, demokratska politička kultura, vjera i duhovnost, ljudska prava i međunarodna suradnja.
Ciljane skupine Instituta su akademske zajednice, obrazovne institucije i građani.

O Nama

Saznajte više o našim članovima, kao i o našim dugogodišnjim aktivnostima na području teologije i politike

Projekti

Etnonacionalizam, populizam i religija u kontekstu bivše Jugoslavije

Akademija

Akademija polaznicima nudi četiri predmeta koji svojim sadržajem idu kroz samo srce navedene problematike

Osvrt na Akademiju ITP-a 2023

Svaki početak nosi rizik, posebno kada je riječ o ovakvom tipu diskursa koji Akademija zahtijeva. Međutim, ispostavilo se da je svaki izazov uspješno prevladan.
Predavači su se pokazali kao izvanredni, a sudionici kao odlični, što znači da je eksperiment uspio, te da mirne duše nastaljamo sa našim anagažmanom.

Hvala vam, dragi ljudi, što ste ovaj događaj učinili lijepim, produktivnim i značajnim. Također, zahvaljujemo se našim partnerima, Forum Civil Peace Service – Serbia, Brot für die Welt, Kirchen Helfen Kirchen, Evangelische Kirche in Deutschland, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, NDNV, Tomislavu Fiketu i klubu Azimut jer bez vas ovo ne bi bilo moguće.

Do sljedeće Akademije, srdačano pozdravljamo.

ITP tim

Suočavanje s otvorenim ranama prošlosti

Institut za teologiju i politiku aktivno je sudjelovao na prvom međunarodnom ekumenskom akademskom skupu Pro Oriente pod nazivom “Healing of Wounded Memories” održanom u Beču od 9. do 11. studenog 2023. Naša glavna tajnica, Zinka Mujkić, sudjelovala je u panelu pod nazivom “Theological Discourse and Local Practices: Southeastern Europe” gdje je s auditorijem podijelila uvide u kompleksnu sociopolitičku i socioreligijsku stvarnost postjugoslavenskog prostora.

Nastavljamo aktivno surađivati u odboru posvećenom implementaciji “Healing of Wounded Memories” ideje u Jugoistočnoj Europi 2024. godine. S predanošću našem zajedničkom cilju, cijenimo perspektive i savjete naših kolega uključenih u ovaj projekt, kako na općoj razini u Istočnoj Europi i Bliskom Istoku, tako i na onoj lokalnoj koja se tiče Balkana.

Najava: Akademija za teologiju i politiku 2024

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo o uspješnom dovršetku priprema za Akademiju za teologiju i politiku 2024 u Šibeniku. Ovim putem otvaramo poziv za prijave studenata na dimplomskim i doktorskim studijima.

Naša službena web stranica pruža sveobuhvatne informacije, uključujući rokove za prijavu, uvid u program, kriterije evaluacije i ostalo.

Potičemo sve zainteresirane da iskoriste ovu priliku i pridruže nam se u ovom jedinstvenom edukativnom pothvatu.

Prijavite se i postanite dijelom ove inspirativne avanture!

ITP tim

Prijave otvorene: ATP 2024 (official video)

 

Akademija za teologiju i politiku 2024 započela je sa procesom zaprimanja prijava studenata magistarskih i doktorskih studija.

Detaljne informacije o Akademiji, kao i o samoj aplikaciji možete pronaći ovdje.

Veliko hvala Tomislavu Fiketu, službenom snimatelju Akademije na ovom videu!

Nikole Tesle 35, 22000 Šibenik, Hrvatska | institutzateologijuipolitiku@gmail.com

Copyright©2024 | Dizajn: Pavao Roca | Logo: Ante Filipović Grčić (2FG STUDIO)