Institut za teologiju i politiku

 

O institutu

Institut za teologiju i politiku je osnovan s primarnim ciljem razvijanja balkanske, odnosno postjugoslavenske kontekstualne teologije političko-teološkog i teološko-osloboditeljskog usmjerenja.

Naš zadatak

Prioritetni zadatak Instituta je stvoriti adekvatni teološki okvir unutar kojeg se, kako na teoretskoj, tako i na praktičnoj razini može stručno propitati odnos (etno)nacionalizma i religije.
Dodatni zadatak Instituta je stvaranje mreže akademija za teologiju i politiku putem partnerskih odnosa širom svijeta.

Područja djelovanja

Područja djelovanja Instituta su obrazovanje, znanost i istraživanje, demokratska politička kultura, vjera i duhovnost, ljudska prava i međunarodna suradnja.
Ciljane skupine Instituta su akademske zajednice, obrazovne institucije i građani.

O Nama

Saznajte više o našim članovima, kao i o našim dugogodišnjim aktivnostima na području teologije i politike.

Projekti

Etnonacionalizam, populizam i religija u kontekstu bivše Jugoslavije. (2022. – 2027.)

Akademija

Akademija polaznicima nudi četiri predmeta koji svojim sadržajem idu kroz samo srce navedene problematike.

Osvrt na Akademiju ITP-a 2023

Svaki početak nosi rizik, posebno kada je riječ o ovakvom tipu diskursa koji Akademija zahtijeva. Međutim, ispostavilo se da je svaki izazov uspješno prevladan.
Predavači su se pokazali kao izvanredni, a sudionici kao odlični, što znači da je eksperiment uspio, te da mirne duše nastaljamo sa našim anagažmanom.
Hvala vam, dragi ljudi, što ste ovaj događaj učinili lijepim, produktivnim i značajnim. Također, zahvaljujemo se našim partnerima, Forum Civil Peace Service – Serbia, Brot für die Welt, Kirchen Helfen Kirchen Program, Evangelische Kirche in Deutschland, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, NDNV, Tomislavu Fiketu i klubu Azimut jer bez vas ovo ne bi bilo moguće.

Do sljedeće Akademije, srdačano pozdravljamo.

ITP tim

Kontakt:

info@itp.hr

Nikole Tesle 35

A

22 000 Šibenik, Hrvatska