O Nama

 

Branko Sekulić, predsjednik
Zoran Grozdanov, potpredsjednik
Zinka Mujkić, glavna tajnica

 

Branko Sekulić je magistrirao na Teološkom fakultetu “Matija V. Ilirik” u Zagrebu (2011.), te na Ekumenskom institutu Ukrajinskog katoličkog sveučilišta u Lavovu (2016.). Zvanje doktora znanosti stekao je na Fakultetu protestantske teologije na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu (2020.), gdje je trenutno i na postdoktorskom istraživanju (od 2021.). Predavač je na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matije Vlačića Ilirika u Zagrebu (od 2017.), osnivač i predsjednik Instituta za teologiju i politiku (od 2023.), te voditelj teološkog programa Festivala alternative i ljevice u rodnom Šibeniku (od 2014.). Nedavno je objavio Ethnoreligiosity in the Contemporary Societies of the Former Yugoslavia: The Veils of Christian Delusion (Lanham MD: Lexington Books/Fortress Press, 2022.), “Eshaton od kostrijeti”, u: Pantelis Kalaitzidis, Pravoslavlje i politička teologija (Rijeka: Ex libris, 2022.), „Eyes Wide Shut – Orthodoxy and Democracy in Serbian Theology and Thought,” in: Pantelis Kalatzaidis- Hans-Peter Großhans (eds.), Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age (Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 2022), te „Theology in the Spirit of Palanka: Catechism of Croatian Catholic and Serbian Orthodox Ethnonationalist Imaginaria,“ in Stipe Odak – Zoran Grozdanov (eds.), Balkan Contextual Theology: An Introduction (London-New York: Routledge, 2022).

Zoran Grozdanov je izvanredni profesor na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući istraživač na Sveučilištu u Tübingenu (gdje je doktorirao pod mentorstvom Jürgena Moltmanna) i Sveučilištu u Münsteru. Također, radi i kao urednik u Ex librisu gdje je urednik nizova Ecumenica, Ars haeretica, Sabrana djela Viktora Ivančića, Izabrana djela Miroslava Volfa itd. Tijekom proteklog desetljeća inicirao je i koordinirao nacionalnu kampanju za ukidanje PDV-a na donacije hrane za dobrotvorne svrhe, bio je pokretač i urednik hrvatskoga izdanja International Theology Journal Concilium (2010.-2018.), a trenutno je volonter programa Moje mjesto pod suncem iz Rijeke. Nedavno je objavio knjigu Domovina slikana tamjanom: teologija nacionalnog identiteta, Ex libris, Rijeka, 2023.; “From Catholic Church to Religious-Populist Movements: Religious Populism Coming of Age in Croatia,” u Gionathan lo Mascolo (ur.), The Christian Right in Europe: Movements, Networks and Denominations, Transcript Verlag, Bielefeld, 2023.;  „From Incarnation to Identity: The Theological Background of National-Populist Politics in the Balkans“, u: Joshua Ralston i Ulrich Schmiedel (ur.), The Spirit of Populism: Political Theologies in Polarized Times, Brill, Leiden, 2021. Također, suuredio je zbornik Balkan Contextual Theology: An Introduction (London-New York: Routledge, 2022).

Zinka Mujkić je magistrirala na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu, Hrvatska (2014.). Objavila je članke: „Mistična misao u islamu (Tesavvuf ili sufizam)” u Spectrumu (br. 3-4, 2009.); „Slovo povodom pretiska glagoljičkog Novog testamenta iz 1562./1563., prvog hrvatskog cjelovitog prijevoda Novog zavjeta (Razgovor s Alojzom Jembrihom)“ u Spectrumu (br. 3-4, 2009.). Sudjelovala je na poslijediplomskom kolegiju „Feminisms in a Transnational Perspective 2009: Spirituality, Religiosity and Secular Lives: Feminist Challenges for Theory and Practice” s radom: „Tertullian and Women” (Inter-University Centre Dubrovnik, 2009). Neformalno obrazovanje stekla je u Centru za mirovne studije (Zagreb, 2015.), Ekumenskoj inicijativi žena u okviru programa „I vjernice i građanke“ (edukacija o ljudskom dostojanstvu i antropologiji žene u kršćansko-islamskoj tradiciji i suvremenom kontekstu ljudskih prava, Livno, BiH, 2015.), FER školi „Feminizam i religija“ (Rod, religija i izgradnja mira te Religija i rodno uvjetovano nasilje, online tečajevi, 2022.). Bila je upraviteljica socijalne zadruge „Okus Doma“ (Taste of Home), kulinarsko-kulturološko-istraživačkog projekta koji promiče ekonomsku emancipaciju izbjeglica i osoba migrantskog porijekla (2015.-2018.). Trenutno radi kao voditeljica uglavnom društveno korisnih projekata u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, najvećoj hrvatskoj neprofitnoj ustanovi za obrazovanje odraslih.

Kontakt:

info@itp.hr

Nikole Tesle 35

A

22 000 Šibenik, Hrvatska