O Nama

 

Branko Sekulić, predsjednik
Zoran Grozdanov, potpredsjednik
Zinka Mujkić, glavna tajnica

Branko Sekulić je magistrirao na Teološkom fakultetu “Matija V. Ilirik” u Zagrebu (2011.), te na Ekumenskom institutu Ukrajinskog katoličkog sveučilišta u Lavovu (2016.), dok je certifikat mirovnog obrazovanja stekao na Centru za mirovne studije u Zagrebu (2009.). Zvanje doktora znanosti stekao je na Fakultetu protestantske teologije na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu (2020.), gdje je trenutno i na postdoktorskom istraživanju (od 2021.). Predavač je na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matije Vlačića Ilirika u Zagrebu (od 2017.), osnivač i predsjednik Instituta za teologiju i politiku (od 2023.), direktor i predavač na Akademiji za teologiju i politiku (od 2023.), voditelj teološkog programa Festivala alternative i ljevice u rodnom Šibeniku (od 2014.), te Standfordov stipendista na Center for Russian, East European and Eurasian Studies (2024.). Nedavno je objavio Krabulja kršćanskog vulgarizma: Fenomen etnoreligijantstva na prostoru bivše Jugoslavije, Rijeka: Ex libris, 2023.; “Towards the Balkan Theology of Political Liberation”, Political Theology Network, rujan 2023.; “The Theology of the Ethnocultural Empathic Turn: Towards the Balkan Theology of Political Liberation”, Religions 2024, 15, 191.; “Eyes Wide Shut – Orthodoxy and Democracy in Serbian Theology and Thought”, u Pantelis Kalatzaidis – Hans-Peter Großhans (ur.), Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age, Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 2022., te “Theology in the Spirit of Palanka: Catechism of Croatian Catholic and Serbian Orthodox Ethnonationalist Imaginaria”, u Stipe Odak – Zoran Grozdanov (ur.), Balkan Contextual Theology: An Introduction, London-New York: Routledge, 2022.

Zoran Grozdanov je izvanredni profesor na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju “Matija Vlačić Ilirik” Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući istraživač na Sveučilištu u Tübingenu (gdje je doktorirao pod mentorstvom Jürgena Moltmanna) i Sveučilištu u Münsteru. Također, radi i kao urednik u Ex librisu gdje je urednik nizova Ecumenica, Ars haeretica, Sabrana djela Viktora Ivančića, Izabrana djela Miroslava Volfa itd. Tijekom proteklog desetljeća inicirao je i koordinirao nacionalnu kampanju za ukidanje PDV-a na donacije hrane za dobrotvorne svrhe, bio je pokretač i urednik hrvatskoga izdanja međunarodnog teološkog časopisa Concilium (2010.-2018.), a trenutno je volonter programa Moje mjesto pod suncem iz Rijeke. Nedavno je objavio knjigu Domovina slikana tamjanom: teologija nacionalnog identiteta, Ex libris, Rijeka, 2023.; “From Catholic Church to Religious-Populist Movements: Religious Populism Coming of Age in Croatia”, u Gionathan lo Mascolo (ur.), The Christian Right in Europe: Movements, Networks and Denominations, Transcript Verlag, Bielefeld, 2023.; “From Incarnation to Identity: The Theological Background of National-Populist Politics in the Balkans”, u Joshua Ralston i Ulrich Schmiedel (ur.), The Spirit of Populism: Political Theologies in Polarized Times, Brill, Leiden, 2021. Također, suuredio je zbornik Balkan Contextual Theology: An Introduction, London-New York: Routledge, 2022.

Zinka Mujkić je magistrirala na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu, Hrvatska (2014.). Objavila je članke: “Mistična misao u islamu (Tesavvuf ili sufizam)” u Spectrumu (br. 3-4, 2009.), te “Slovo povodom pretiska glagoljičkog Novog testamenta iz 1562./1563., prvog hrvatskog cjelovitog prijevoda Novog zavjeta (Razgovor s Alojzom Jembrihom)” u Spectrumu (br. 3-4, 2009.). Sudjelovala je na poslijediplomskom kolegiju “Feminisms in a Transnational Perspective 2009: Spirituality, Religiosity and Secular Lives: Feminist Challenges for Theory and Practice” s radom: “Tertullian and Women” (Inter-University Centre Dubrovnik, 2009). Neformalno obrazovanje stekla je u Centru za mirovne studije (Zagreb, 2015.), Ekumenskoj inicijativi žena u okviru programa “I vjernice i građanke” (edukacija o ljudskom dostojanstvu i antropologiji žene u kršćansko-islamskoj tradiciji i suvremenom kontekstu ljudskih prava, Livno, BiH, 2015.), FERškoli “Feminizam i religija” (Rod, religija i izgradnja mira te Religija i rodno uvjetovano nasilje, online tečajevi, 2022.). Vodila je niz inovativnih inicijativa kao upraviteljica socijalne zadruge Okus Doma (Taste of Home), kulinarsko-kulturološko-istraživačkog projekta koji potiče ekonomsku emancipaciju izbjeglica i osoba migrantskog porijekla (2015.- 2018.). Svoj doprinos zajednici nastavila je širiti kao voditeljica društveno korisnih projekata u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, najvećoj hrvatskoj neprofitnoj ustanovi za obrazovanje odraslih (2020.-2023.). Trenutno je angažirana kao osoba odgovorna za komunikaciju u Isusovačkoj službi za izbjeglice – Hrvatska.

Nikole Tesle 35, 22000 Šibenik, Hrvatska | institutzateologijuipolitiku@gmail.com

Copyright©2024 | Dizajn: Pavao Roca | Logo: Ante Filipović Grčić (2FG STUDIO)