Projekti

 

Etnonacionalizam, populizam i religija u kontekstu bivše Jugoslavije (od 2022.)

Prijedlog da se u Fond imena iz kojeg se imenuju ulice i trgovi na području Šibenika doda ime biskupa Srećka Badurine (od 2023.)

Nikole Tesle 35, 22000 Šibenik, Hrvatska | institutzateologijuipolitiku@gmail.com

Copyright©2024 | Dizajn: Pavao Roca | Logo: Ante Filipović Grčić (2FG STUDIO)