Library “Sraz”

 

Branko Sekulić, Prodor u srce saklariziranog zločina: Teologija etnokulturnog empatijskog obrata na području bivše Jugoslavije (to be published 2024.)

Kontakt:

info@itp.hr

Nikole Tesle 35

A

22 000 Šibenik, Hrvatska